زندگی رویایی

DAVID غذا جوایز بشردوستانه فیلم بنیاد

زندگی رویایی

کاتولوگ ویدیو در حال حاضر

دیوید چو-سال های آغازین

سال های اولیه

نقش اقدام & کار اجتماعی

بازیگری & کار اجتماعی

مصاحبه با امیلی چوب

مصاحبه با امیلی چوب

دیوید با دوستان

دیوید با دوستان

این سری از فیلم ها نشان دهنده یک تلفیقی از برخی از کار خستگی ناپذیر دیوید و فداکاری. آنها ما را تنها با یک نگاه در عمق خود را, از روزهای اولیه خود را به مراحل بعدی زندگی. دیوید چو سفر یک مسیر طولانی, هر دو به معنای واقعی کلمه و ظاهرا. میراث او الهام بخش است و امید است که برخی از مردم به عنوان مثال او به دنبال خواهد داشت.

سفر به امریکا

سفر به امریکا

David's Collections

مجموعه دیوید

زندگی رویایی

زندگی رویایی

مقدمه توسط Dan هیلز

مقدمه توسط Dan هیلز